The One That Resides in Me (म भित्र जो बसिरहेको छ)

I have someone inside me and I believe he’s my other half. But after the night I actually encountered him, he’s hidden himself away from me. Feels like a part of me is gone. I have been searching for him, waiting for him to reappear. While I am always surrounded by darkness and crawling towards the light, I don’t want to reach to the light alone. I want to go to the brighter side along with him without leaving him behind. Because he’s a part of me, my other half who completes me – MY DEMON.

म भित्र कोही छ मलाई विश्वास छ र ऊ म भित्रको अर्को पक्ष हो । एक रात मैले उसको सामना गरेँ र त्यसपछि ऊ अहिले मेरो सामू आउँदैन । मेरो शरीरको एक भाग हराएको जस्तो लाग्छ मलाई । म उसलाई खोज्दै छु, ऊ फेरी देखा पर्नेछ भनेर पर्खिरहेको छु । अन्धकारले घेरिएको बेला, म एक्लै उज्यालोमा पुग्न चाहन्न । मेरो अर्को पक्षलाई नछोडि, म ऊसँग नै अगाडि बढ्न चाहन्छु । ऊ मेरो जीवनको अर्को पातो हो जसले मलाई पूरा गर्छ, ऊ म भित्रको मेरो दानव हो ।

Skip to content